Alt Yapı İmkânları ve Sunulan Hizmetler:

Yol : 1. Sınıf beton kaplama.
Su : 4-6 bar basınçta içme suyu kalitesinde, 180 Lt/sn.
Elektrik : Her parsel sınırında 34.5 kv.
Doğalgaz : Her parsel sınırında 4 bar PE boru, 16 bar çelik boru.
Kanalizasyon : Her parsel sınırında, uygun çapta 200-600 mm. beton boru.
Yağmursuyu : Her parsel sınırında.
Telefon : Her parsel sınırında istenilen hat sayısında.

Plankote Hizmetleri

İnşaat Ruhsatı
İskan Ruhsatı
Bölgemiz kuruluşlarının ihtiyacı olan

DOĞALGAZ:
Serbest Tüketici Kesintisiz Doğalgaz  2015 Satış Fiyatı : 1,0115 TL/sm³
(Taşıma Bedeli, ÖTV, KDV Dahil)

SU:
Bölgemiz kaynaklarından sağlanmakta olup,
Su Satışı Bedeli kademeli tarife ile belirlenmektedir.


0-500 m3 tüketim  birim fiyatı 2,50 TL/m³ (KDV Hariç)

500-1.000 m3 tüketim birim fiyatı 2,00 TL/m3 (KDV Hariç)

1.000 m3 üzeri tüketim birim fiyatı 1,50 TL/m3 (KDV Hariç)

ATIKSU:
 Atık Su Kolektör Hattı Tamamlanmış olup  OSB atık suları Çaycuma Belediyesi Arıtma Tesisine bağlanacaktır.

ELEKTRİK:
Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, OSB’de tüketilen toplam elektrik enerjisini, ikili anlaşmalar yoluyla, farklı tedarikçilerden sağlamakta ve elektrik maliyetlerini mümkün olduğunca düşük seviyede tutmaya çalışmaktadır.

2015 yılı tüketiciye sunulan elektriğin herşey dahil satışı 1 kw için 0,2439 TL dir.

 

ÇEVRE:
1-Bölgemizde atık sular Çaycuma Belediyesi arıtma tesisine deşarj edilecektir.
2- Bölgemizde tehlikeli atık depolama ve imha tesisleri bulunmamaktadır. Tehlikeli atıkları olan işletmeler, atıklarını Çevre Bakanlığından lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine göndermektedir.
3-Bölgemizde evsel atıklar OSB nin anlaşmalı çöp toplama firması tarafından toplanmakta ve bertaraf edilmektedir.
4-Bölgemizde ambalaj atıkların bertarafı, OSB Müdürlüğü ve firmalarca organize edilerek Çevre Bakanlığından lisanslı geri kazanım firmalarına verilmek sureti ile sağlanmaktadır.
5-Bölgemizde çevre yönetim sistemi çalışmaları kapsamında;

Su Kirliliğinin kontrolü açısından: Bölgemiz Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, Çevre Laboratuvarı’nda bölgemiz atık suları kontrol edilmektedir.

Hava Kirliliğinin Kontrolü açısından: Bölgemiz genelinde doğalgaz kullanıldığı için, hava kirliliği ile ilgili önemli bir sorun yaşanmamaktadır.
Katı atıklar açısından: İşletmeler evsel atıklarını Belediye Çöplüğüne göndermekte, geri kazanılabilir olanları ise geri kazanım tesislerine göndermektedir. OSB Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kontroller yapılmaktadır.

Tehlikeli atıklar/maddeler: Bölgemizde tehlikeli atık depolama ve imha tesisleri bulunmamaktadır. Tehlikeli atıklar, üretici firmalar tarafından lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderilmektedir.

Gürültü kirliliği: OSB genelinde önemli gürültü sorunu yaşanmamakla birlikte, Firmalar gürültü kontrolü yönetmeliğine göre yükümlülüklerini yerine getirmektedir.