Yapım İşi için ihale ilanı

 

Zonguldak-Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Zonguldak/Çaycuma’da Çaycuma OSB Daha Temiz Sanayi İçin Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Kuruyor Projesi için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

LOT 1

·         1 adet Atık Su Arıtma Tesisi Biyolojik Paket Arıtma Yapım İşi

·         1 adet Atık Su Arıtma Tesisi Betonarme Dengeleme Havuzu Çamur Tankı Yapım İşi

 

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Organize Sanayi Bölgesi P.K.8 67900 Çaycuma ZONGULDAK adresinden  http://www.cayorsan.org.tr ve www.bakka.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

 

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 03/04/2017  Saat:14:00

 

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; Organize Sanayi Bölgesi P.K.8 67900 Çaycuma ZONGULDAK http://www.cayorsan.org.tr ve www.bakka.gov.tr’de yayınlanacaktır.

 

Teklifler, <03/04/2017> tarihinde, saat 14:00’de ve Organize Sanayi Bölgesi P.K.8 67900 Çaycuma ZONGULDAK adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.


 

    İrtibat Kişisi: Özgür OKUR

 

Tel: 0(372) 638-64-56

 

e-mail: cayorsan@cayorsan.org.tr

 

Dosya Ekleri Aşağıdadır.

İlan Metni

ÇAYCUMA OSB İHALE DOSYASI

Tüm Dosyalar