Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla ülkemizde Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) kurulmaya başlanmıştır.

 

Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinin tam ortasında bulunan,ulaşım yollarına yakın, Ereğli ve Karabük Demir Çelik Fabrikalarına 80 km uzaklıkta, yakın zamanda tamamlanması öngörülen Filyos Endüstri Bölgesine ve Filyos Limanının yaklaşık 10 km yakınında kurulan birkaç yıl içinde Bölgenin cazibe merkezi olacağı öngörülen Zonguldak – Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinin toplam alanı 125 Hektar olup 61 adet sanayi parselinden oluşmaktadır, 59 parselin sanayicilere tahsisi yapılmıştır, 2 adet sanayi parseli ve 4 adet hizmet destek alanı hali hazırda yatırımcıları beklemektedir.
Zonguldak – Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde altyapı yönünden bir sorun bulunmamakta, tüm yatırımcılara eşit şartlarda eksiksiz hizmet sağlanmaktadır. Düz bir arazi üzerinde kurulması, bölge içinde her parsel sınırında su, elektrik, doğalgaz, pis su hattı, drenaj ve telefon ile destek hizmetlerinin bulunması bölgeyi yeni yatırımlar açısından tercih edilir kılmaktadır.