TEŞVİK ve MUAFİYETLER

1)KISMEN BEDELSİZ ARSA TAHSİSİ

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun Ek 3. maddesi ve 01.11.2018 tarih 300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği Bölgemiz Üçüncü kademe gelişmiş ilçeler kapsamında olduğundan %80 Bedelsiz Arsa Tahsisi Uygulanmaktadır.

2) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

Bakanlar Kurulu’nun 2012/3305 sayılı kararı ile 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı R.G.de yayımlanan ‘’Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’’ gereği, Zonguldak İlimiz ve Çaycuma OSB,3.Bölge Bölgesel Teşvik kapsamında yer almaktadır.3.Bölgede yatırım yapacak firmalar,Bakanlar Kurulu kararı ekinde 3. Bölgede yapılacak yatırım sektörleri için,teşvik belgesine dayalı olarak teşviklerden yararlanacaktır.

Bölgesel Teşvikler;EK-2B de iller itibarıyle karşılarında numaraları belirtilen sektörler,EK-2A da ilin bulunduğu bölgedeki şartları sağlamaları halinde aşağıdaki desteklerden yararlandırılacaktır.

1-GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ,
2-KDV İSTİSNASI,
3-VERGİ İNDİRİMİ,
4-SGK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ,
5-YATIRIM YERİ TAHSİSİ,
6-FAİZ DESTEĞİ,

3. BÖLGEDEKİ DESTEKLERİN AÇILIMI:

1-GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ,

2-KDV İSTİSNASI,

3-VERGİ İNDİRİMİ;

A-Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda,5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi,öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanacaktır.
-Bölgesel Teşvik Uygulamaları:
Yatırıma Katkı Oranı: %20,
Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı:%50
-Büyük ölçekli yatırımlar:
Yatırıma Katkı Oranı: %30
Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı: %50

B-Ancak,bu karara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında 31.12.2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) yatırıma başlanılmış olması halinde aşağıda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanacaktır.
-Bölgesel Teşvik Uygulamaları:
Yatırıma Katkı Oranı:%25,
Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi indirim oranı:%60
-Büyük Ölçekli Yatırımlar:
Yatırıma Katkı Oranı:%35
Kurumlar Vergisi veya gelir vergisi indirim oranı:%60

4-SİGORTA PİRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ:
Bakanlık Bütçesinden,asgari ücrete tekabül eden SGK Primi işveren Hissesi;
31.12.2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) başlanılan yatırımlarda : 5 yıl
01.01.2014 tarihinden itibaren başlanılan yatırımlarda: 3 yıl
Süre ile karşılanacaktır.

5-YATIRIM YERİ TAHSİSİ;
OSB de %80 bedelsiz,%20 bedelli olarak arsa tahsisi yapılmakta olup,%20 arsa bedeli 5,00 TL/m2 ve  Katılım payı 25,00 TL/m2 olup ,arsa m2 si 30,00 TL den kısmen bedelsiz arsa tahsisi yapılmaktadır.

FAİZ DESTEĞİ:
Yapılacak Bölgesel yatırımlar için,Türk Lirası cinsi kredilerde üç puanı,döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı,Bakanlıkça da uygun görülmek üzere azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.