Alt Yapı İmkanları

Alt Yapı İmkânları ve Sunulan Hizmetler:

Yol : 1. Sınıf beton kaplama.
Su : 4-6 bar basınçta içme suyu kalitesinde, 180 Lt/sn.
Elektrik : Her parsel sınırında 34.5 kv.
Doğalgaz : Her parsel sınırında 4 bar PE boru, 16 bar çelik boru.
Kanalizasyon : Her parsel sınırında, uygun çapta 200-600 mm. beton boru.
Yağmursuyu : Her parsel sınırında.
Telefon : Her parsel sınırında istenilen hat sayısında.

Plankote Hizmetleri

İnşaat Ruhsatı
İskan Ruhsatı
Bölgemiz kuruluşlarının ihtiyacı olan

DOĞALGAZ:
İsteyen firmalarımıza Doğalgaz hizmeti verilmektedir.

SU:
Bölgemiz kaynaklarından sağlanmakta olup,
Su Satışı Bedeli kademeli tarife ile belirlenmektedir.

ATIKSU:
 1.000 m3/gün kapasiteli Evsel Atıksu Arıtma Tesisimiz faaliyettedir.

ELEKTRİK:
Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, OSB’de tüketilen toplam elektrik enerjisini, ikili anlaşmalar yoluyla, farklı tedarikçilerden sağlamakta ve elektrik maliyetlerini mümkün olduğunca düşük seviyede tutmaya çalışmaktadır.

 

ÇEVRE:

1- 1.000 m3 / gün kapasityeli Evsel Atık Su Arıtma Tesisimiz faaliyettedir.

 

2- Bölgemizde tehlikeli atık depolama ve imha tesisleri bulunmamaktadır. Tehlikeli atıkları olan işletmeler, atıklarını Çevre Bakanlığından lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine göndermektedir.
3-Bölgemizde evsel atıklar OSB nin anlaşmalı çöp toplama firması tarafından toplanmakta ve bertaraf edilmektedir.
4-Bölgemizde ambalaj atıkların bertarafı, OSB Müdürlüğü ve firmalarca organize edilerek Çevre Bakanlığından lisanslı geri kazanım firmalarına verilmek sureti ile sağlanmaktadır.
5-Bölgemizde çevre yönetim sistemi çalışmaları kapsamında;

Su Kirliliğinin kontrolü açısından: Bölgemiz Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, Çevre Laboratuvarı’nda bölgemiz atık suları kontrol edilmektedir.

Hava Kirliliğinin Kontrolü açısından: Bölgemiz genelinde doğalgaz kullanıldığı için, hava kirliliği ile ilgili önemli bir sorun yaşanmamaktadır.
Katı atıklar açısından: İşletmeler evsel atıklarını Belediye Çöplüğüne göndermekte, geri kazanılabilir olanları ise geri kazanım tesislerine göndermektedir. OSB Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kontroller yapılmaktadır.

Tehlikeli atıklar/maddeler: Bölgemizde tehlikeli atık depolama ve imha tesisleri bulunmamaktadır. Tehlikeli atıklar, üretici firmalar tarafından lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderilmektedir.

Gürültü kirliliği: OSB genelinde önemli gürültü sorunu yaşanmamakla birlikte, Firmalar gürültü kontrolü yönetmeliğine göre yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

SANAL TUR