KURULUŞU VE GENEL TANIMI 1993 yılında %60 İl Özel İdaresi %20 Zonguldak TSO ve %20 Çaycuma TSO ortaklığında kurulmuş olup 2003 yılında işletme dönemine geçilmiştir. 29.03.2018 tarihinde Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup Müteşebbis Heyetin devamına karar verilmiştir. OSB’nin toplam büyüklüğü 125 hektardır, 64 adet sanayi parseli ve 6 adet hizmet destek alanı bulunmaktadır. Tüm parsellerin tahsisi yapılmış olup, boş parsel bulunmamaktadır. OSB’de ağırlıklı sektör mobilya ve orman ürünleri üretimi, tekstil ürünleri üretimi ve metal ürünleri üretimidir.OSB’nin doluluk oranı %95’dir.İstihdam edilen kişi sayısı yaklaşık 3500’dir.

GÖREVLERİ

OSB tüzel kişiliğinin görev ve yetkileri ise; kendi bütçesi ve gelir kaynakları ile (kullanılan kredi de faizi ile birlikte geri ödenmektedir) imar planları ve altyapı projelerini yaparak inşasını tamamlamak, gerekli olan her türlü altyapı ve sosyal tesisleri yapmak ve işletmek, “TEK DURAK OFİS" mantığı ile OSB’ de faaliyet gösteren sanayicilerin her türlü izin, ruhsat ve bürokratik işlemlerini kaynağında sonuçlandırmak şeklinde özetlenebilir.

 

Organize Sanayi Bölgelerinde yatırım yapan firmaların en büyük avantajları;

 1. Kısmen bedelsiz arsa tahsisi kapsamında uygun fiyata arsa tahsisi yapılması,
 2. İmarı, suyu, elektriği, yolu, kanalizasyonu, doğalgazı gibi alt yapısı tamamlanmış olması,
 3. Güvenlik, çöplerin toplanması, ruhsatların verilmesi, elektrik, su, doğalgaz tedariki gibi belediyecilik hizmetlerinin Bölge Müdürlüğünce sunulması,
 4. Teşvik yasası kapsamında OSB nin bulunduğu ilin teşvik sıralamasının bir üstündeki bölgesel teşviklerden faydalanmasıdır.

 

OSB tüzel kişiliklerinin çok sayıdaki görevleri arasından önemli olan bazıları;

 1. Arazi temini için gerektiğinde kamulaştırma yapmak,
 2. Yapı ruhsatlarını vermek,
 3. Yapı kullanma izin belgelerini vermek,
 4. İşyeri açma ve işletme ruhsatlarını vermek,
 5. Elektrik üretim tesisleri kurarak veya satın alarak elektrik dağıtımını yapmak,
 6. Doğal gaz dağıtımını yapmak,
 7. Su temin ederek dağıtımını yapmak,
 8. Atık su şebekesini yönetmek ve ortak arıtma tesisini kurmak ve işletmek,

Katı atık yönetimi ve genel güvenlik hizmetlerini sağlamak, şeklinde özetlenebilmektedir.

 

Türkiye’ de ve OSB’lerde arsa tahsisi yapılan sanayiciler, arsa satış borçlarını ödemeleri ve sınaî tesisi tamamlayarak üretime geçmeleri halinde arsanın tapusunu alarak mülk sahibi olabildikleri gibi bu mülk mirasçılarına da intikal etmektedir. Ancak, mülkiyeti kime ait olursa olsun OSB sınırları içerisindeki parsellerde sınaî faaliyet gösterilmesi zorunluluğu vardır. Mülkiyet devrinden sonra bu durumun korunması için çeşitli düzenlemeler ve uygulamalar mevcuttur.

SON BİR YIL İÇERİSİNDE YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR

 1. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredi desteği ile yapılan OSB Yönetim Binası inşaatına tamamlanmıştır.
 2. DSİ tarafından yapılan köprü ile oluşturulan giriş çıkış yolunun karayoluna bağlantı izni alınmış olup OSB’ye yapılacak giriş çıkışların daha düzenli olması yapılan adalı kavşak yapılması tamamlanmıştır.
 3. OSB içme ve kullanma suyu işletmeciliği dahilinde daha verimli ve temiz su sağlanabilmesi için 400 m3 kapasiteli aktarma deposu inşaatın ve terfi merkezi yenileme çalışmaları tamamlanmıştır.
 4. OSB aydınlatma şebekesi tamamen yenilenmiştir.
 5. OSB doluluk oranı %95’e ulaşmış olup 26 hektarlık ilave alan ile ilgili kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.

SANAL TUR